Het bestuur

Het Bestuur

Cel:

voorzitter

Corinne Bayet

Guy:

secretaris

Corinne:

penningmeester

Hilde:

hulpsecretaris

Harald:

hulppenningmeester

ATR - Antwerpse Trekruiters