Contact

Contact

Als je tips of opmerkingen hebt over deze site, mail je me maar.
Je moet ook bij mij zijn om de agenda aan te passen of nieuwe tochten toe te voegen.

Geef de wijzigingen of nieuwe tochten steeds door per mail aan Cel, niet op een andere wijze.

Je kan ook het contactformulier hieronder invullen, dan komen je vragen of opmerkingen bij het bestuur terecht.


Hoe word je lid?

Vraag een aansluitingsformulier aan je gids tijdens een tocht of vul hieronder het aansluitingsformulier in en druk op verzenden.

en schrijf het bedrag van je lidgeld over op onze rekening: BE44 7330 1139 9045 - BIC: KREDBEBB op naam van ATR vzw - Antwerpse Trekruiters vzw

Vergeet als mededeling niet te vermelden voor wie je betaald.

Gebruik voor elke persoon een afzonderlijk formulier.

Door lid te worden ga je akkoord met ons huishoudelijk regelement, waardoor je mee helpt om onze tochten veilig en aangenaam te houden voor iedereen.

Aansluitingsformulier ATR

ATR - Antwerpse Trekruiters

CONTACT