Wie zijn wij

Wie zijn wij?


Zoals onze naam "Antwerpse Trekruiters", afgekort ATR, doet vermoeden, ligt de nadruk op het maken van één- en meerdaagse tochten in de vrije natuur te paard.

Iedereen, die lid is van LRV, kan meerijden op onze tochten: jeugd, volwassenen, meer en minder ervaren ruiters en ook jonge paarden. Het is wel belangrijk dat je kiest voor een tocht die aangepast is aan uw graad van ervaring. We hebben allemaal moeten beginnen met buiten rijden, en waren toen blij dat er voor onze situatie begrip getoond werd. Laten we dit dus ook doen voor anderen.

Het tempo wordt steeds bepaald door de ervaring van de groep en groepsleider (gids). De veiligheid komt steeds op de eerste plaats. Kies dus een groep (gids) waarvan de rijstijl overeenkomt met uw wensen en bekwaamheden.


Om de recreatieve ruiter te organiseren op federaal vlak is onze club aangesloten bij LRV-recreatie. Hierdoor kunnen we meer invloed uitoefenen op het beleid om onze ruiterpaden te verdedigen. Ook onze verzekering is via LRV georganiseerd. Verzekering tegen derden tijdens clubactiviteiten is standaard inbegrepen in het lidmaatschap. Als je ook buiten de clubactiviteiten van deze verzekering wil genieten kan dit door een kleine extra bijdrage.


De activiteiten van ATR, die je in onze kalender vind, zijn tochten georganiseerd door ATR. Alleen leden van onze club, en van alle andere clubs die bij LRV aangesloten zijn, kunnen hieraan deelnemen. We hebben dan het grote voordeel dat we allemaal door dezelfde verzekering gedekt worden, waardoor doorschuiven van verantwoordelijkheid bij een ongeval niet aan de orde is.

Zo kunnen wij, als lid van ATR, ook deelnemen aan tochten die door andere LRV-clubs georganiseerd worden. Ook dan worden we allemaal gedekt door dezelfde verzekering, en weten we dat de gidsen ook dezelfde verantwoordelijkheidszin hebben.


We hebben ook nog gidsen, begeleiders en scouts

Zij zorgen dat we mooie en veilige tochten hebben op onze kalender

ATR - Antwerpse Trekruiters