Formulieren

Deze formulieren kunnen handig zijn als lid van ATR

Aansluitingsformulier om lid te worden van ATR

Aangifteformulier in geval van ongeval: meer info over de verzekering vind je op: 

https://lrv.be/diensten/voor-clubs-leden/verzekeringen 

Formulieren om een deel van je lidgeld terug te krijgen van je ziekenfonds

Christelijke Mutualiteit

Liberale Mutualiteit

Helan

Partena

Socialistisch Ziekenfonds

Vlaams Neutraal Ziekenfonds


ATR - Antwerpse Trekruiters