Oproep tot deelname aan de verplichte statutaire ledenvergadering
op zondag 28 januari 2018 van 13u00 tot 14u30

 

 

13u00  Opening zitting Algemene Ledenvergadering ATR

 

*/ Stemming lidgelden met ingang maandag 29 januari 2018.

*/ Voorlegging en goedkeuring kasverslag werkjaar 2017.

*/ voorlegging en goedkeuring begroting werkjaar 2018.

*/ Opheffing en kwijting mandaten raad van bestuur voor het afgelopen werkjaar; ontbinding raad van bestuur.
*/ Verkiezing dagelijks bestuur en installatie nieuwe raad van bestuur.
*/ Voorstel tot wijzigingen van de statuten met eventuele stemming.
*/ Voorstelling ATR-agenda 2018.
*/ Voorstelling ATR-activiteiten 2018.
*/ Oproep nieuwe voorstellen activiteiten.
*/ Varia (maximum 20 minuten)

 

14u30 Sluiting algemene ledenvergadering.

Aansluitende nieuwjaarsreceptie voor alle ATR- en LRV leden, familie en sympathisanten.

 

Vzw Antwerpse Trekruiters
Dirk Van den Bosch, voorzitter
Chris Vanhole, secretaris
Marc Smans, penningmeester

Cel Deckers, ondervoorzitter
Guy Baelden, ondervoorzitter