Leenderheide Ė Groote Heide

 

De Leenderheide , ook wel Groote Heide genoemd, is een natuurgebied van 333ha, gelegen op het grondgebied van de Nederlandse gemeenten Heeze-Leende en Geldrop-Mierlo

Ook in BelgiŽ is er een Grote Heide, maar die ligt iets meer zuidelijker en wordt ook Plateaux genoemd.

We vertrekken namelijk in het Leenderbos vlak bij de Achelse kluis, en rijden zo noordwaarts richting Leenderheide.

 

Het gebied wordt aan vrijwel alle zijden door andere natuurgebieden omsloten en vormt mede met de andere natuurgebieden het Natura 2000-gebied. Dit is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Tezamen gaat het hier om een 4356ha.

Hiervan neemt het Leenderbos ongeveer 2000ha voor zijn rekening. Het bos bestaat voornamelijk uit naaldbomen en er leven veel verschillende vogels waaronder de nachtzwaluw, de roerdomp, de wespendief en de ijsvogel. Verder wordt het bos bevolkt door reeŽn, vossen, hazen en konijnen.

 

In het Leenderbos beschikken we over veel ruiterpaden die bovendien ook geschikt zijn voor koetsen.

 

Het Leenderheide gebied bestaat uit een uitgestrekt, droog heideveld.

De heide wordt hier en daar afgewisseld door kleinschalige dennen- en enig vliegdennenbossen.
In het zuiden vind men een naaldhoutaanplant op dekzand, alsmede een droog berken-eikenbos.
De bossen wisselen zich af met kleine weilandenclaves en gaan over in de laagte van het ontgonnen, maar nog altijd herkenbare Groot Huisven. Klokjesgentiaan en kleine zonnedauw zijn enkele van de plantensoorten die hier te vinden zijn.Zin in een dagje uit ...
Neem dan contact op met onze organisator Cel Deckers voor meer info zie bij onze activiteiten agenda.